Praca dyplomowa

Diploma thesis

2024Z

Kod przedmiotu08S1-MK-PRACADYP
Punkty ECTS 15
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Wiśniewski R.,, 2008r., "Wytyczne przygotowania pracy dyplomowej", wyd. WGiGP, 2) Wiśniewski R., 2008r., "Wytyczne przygotowania projektu inżynierskiego", wyd. WGiGP, 3) Boć J., 2001r., "Jak pisać pracę magisterską", wyd. Kolonia Limited, 4) Cabarelli G., Łucki Z., 1998r., "Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską", wyd. Universitas, 5) Pułło A., 2000r., "Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentów", wyd. PWN, 6) Szkutnik Z., 2007r., "Metodyka pisania pracy dyplomowej", wyd. Wydawnictwo Poznańskie., WGIPB, 2008
Literatura uzupełniająca
Uwagi