Seminaria

Seminars

2024Z

Kod przedmiotu08S1-MK-SEM
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Seminarium
Przedmioty wprowadzające-
Wymagania wstępne-
Opis ćwiczeń-
Opis wykładówZagadnienia z najnowszych wyników badań naukowych z zakresu geodezji i kartografii
Cel kształceniaCelem przedmiot jest przedstawienie zagadnień związanych ze stroną formalną i merytoryczną realizacji pracy dyplomowej, przygotowaniem konspektu szczegółowego, zaplanowaniem prac związanych z pozyskaniem danych do pisania pracy.
Literatura podstawowa1) Grzybowski Przemysław, Sawicki Krzysztof, Pisanie prac i sztuka ich prezentacji, Impuls,, 2010 2) Creswell John W., Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe i mieszane, Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2013
Literatura uzupełniająca
Uwagi-