Mobilny GIS

Mobile GIS

2023L

Kod przedmiotu08S1-MOBGIS
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Longley P.A., Goodchild M., Maguire D.I., Rhind D. W., przekład Magnuszewski, GIS. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008 2) Kubik T., GIS Rozwiązania sieciowe, Wydawnictwo Naukowe PWN,, 2009
Literatura uzupełniająca
Uwagi