Nawigacja bezzałogowych statków powietrznych

Navigation of unmanned aerial vehicles

2023L

Kod przedmiotu08S1-NBSP
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Sobieraj W., Aerodynamika, Wojskowa Akademia Techniczna, 2014 2) Abłamowicz, Podstawy aerodynamiki i mechaniki lotu, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 1980 3) Fellner R., Prawo i procedury lotniczne, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2015 4) Janiszewski S., Podstawy meteorologii lotniczej, Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo - Wschodniej, 2009 5) Bartnik R., Lotnictwo w zarysie, Akademia Obrony Narodowej, 2013 6) Makarowski R., Czynnik Ludzki w Operacjach Lotniczych, Kosowizna, 2012
Literatura uzupełniająca
Uwagi