Obserwacje GNSS w teledetekcji

GNSS observations in remote sensing

2024Z

Kod przedmiotu08S1-OGWT
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Cezary Specht, System GPS, t. 1, Pelplin, 2007, s. 404 2) Jacek Januszewski, Systemy satelitarne GPS Galileo i inne, t. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010, s. 342
Literatura uzupełniająca
Uwagi