Pomiary batymetryczne

Bathymetric measurements

2023L

Kod przedmiotu08S1-PBAT
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) International Hydrographic Organization, Manual on Hydrography, t. M 13, International Hydrographic Bureau, 2005 2) C.D. de Jong, G. Lachapelle, S. Skone, I.A. Elema, Hydrography, Delft University Press, 2002 3) US Army Corps of Engineers, Hydrographic Surveying, Engineering and Design, US Army, 2003
Literatura uzupełniająca
Uwagi