Pomiary georadarowe

Ground-penetrating radar measurements

2023Z

Kod przedmiotu08S1-PGEORAD
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Jol, H. M., Ground penetrating radar: theory and applications [book]., Amsterdam, Holland: Elsevier Science, 2009
Literatura uzupełniająca
Uwagi