Podstawy geodezji

Land Surveying

2021Z

Kod przedmiotu08S1-PGZAL
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówWiadomości wstępne z geodezji. Miary i jednostki stosowane w geodezji. Wkłady współrzędnych. Rachunek współrzędnych. Podstawowe wiadomości z teorii błędów. Odwzorowania kartograficzne.,ĆWICZENIA:Opracowanie wyników pomiaru jednakowo i niejednakowo dokładnych. Błąd funkcji wyników pomiaru. Obliczanie współrzędnych punktów ciągów poligonowych. Obliczanie współrzędnych punktów wciętych.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Adam Łyszkowicz, Geodezja czyli sztuka mierzenia Ziemi , Wyd. UWM, 2006 2) Jerzy Ząbek, Ćwiczenia z geodezji I 1979, PWN, 1979 3) Henryk Leśniok, Wykłądy z geodezji I, PWN, 1979 4) Andrzej Jagielski, Geodezja I, GEODPIOS, 2005
Literatura uzupełniająca
Uwagi