Pozyskiwanie geoinformacji z bezzałogowych statków powietrznych

Use of unmanned aerial vehicles in geodata acquisition

2023L

Kod przedmiotu08S1-PGZBSP
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Linder W., Digital photogrammetry. A practical course., Springer, 2006 2) Jensen J.R, Introductory Digital Image Processing. A Remote Sensing Perspective, Pearson Education, Inc., 2015 3) Luhmann T., Close Range Photogrammetry: Principles, Techniques and Application, Whittles Publishing, 2011
Literatura uzupełniająca
Uwagi