Projektowanie infrastruktur informacji przestrzennej

Design of Infrastructure for Spatial Information

2022Z

Kod przedmiotu08S1-PIIPI
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające-
Wymagania wstępne-
Opis ćwiczeń
Opis wykładóweoretyczne aspekty opisu i zarządzania informacją geograficzną. Metody, środki formalne i narzędzia programowe wspomagających modelowanie pojęciowe informacji geograficznej. Metodyka relacyjna. Modelowanie związków encji. Znormalizowane podejście do modelowania informacji geograficznej. Normy ISO serii 19100 oraz specyfikacje OGC i OMG w dziedzinie informacji geograficznej. Metodyka obiektowa. Język UML. Reguły budowy schematów aplikacyjnych UML.,ĆWICZENIA:Praca z prostymi obiektami przestrzennymi z wykorzystaniem wybranego środowiska geoinformacyjnego. Metodyka relacyjna: opracowanie diagramu związków encji dla określonej dziedziny problemowej za pomocą wybranego narzędzia CASE. Metodyka obiektowa: opracowanie schematu aplikacyjnego UML dla określonej dziedziny problemowej za pomocą wybranego narzędzia CASE.
Cel kształceniaZapoznanie studenta z zagadnieniami dotyczącymi znormalizowanego podejścia do modelowania pojęciowego informacji geograficznej. Zapoznanie studenta z normami serii ISO 19100 w dziedzinie informacji geograficznej, specyfikacjami OGC i OMG. Zapoznanie studenta z środkami formalnymi modelowania informacji geograficznej. Zapoznanie studenta z różnym technologiami geoinformatycznymi w zakresie projektowania i budowy baz danych przestrzennych dla systemów geoinformacyjnych.
Literatura podstawowa1) Pachelski W., Chojka A., Zwirowicz-Rutkowska A., Wstęp do budowy infrastruktur informacji przestrzennej., Wydawnictwo UWM w Olsztynie, 2012 2) Parzyński Z., Chojka A., Infrastruktura Informacji Przestrzennej w UML , Wydawnictwo GEODETA, 2013 3) Praca zbiorowa, e-Przewodnik do Polskich Norm w dziedzinie informacji geograficznej. http://e-przewodnik.gugik.gov.pl/, GUGiK Warszawa, 2011
Literatura uzupełniająca1) Barker R., wyd. Wydawnictwo PWN, Warszawa, CASE Method. Modelowanie związków encji, 2005r., tom 2) Wrycza S., Marcinkowski B., Wyrzykowski K., wyd. Wydawnictwo Helion, Język UML 2.0 w modelowaniu systemów informatycznych, 2005r., tom 3) Subieta K., wyd. Akademicka Oficyna Wydawnicza PLJ, Obiektowość w projektowaniu i bazach danych, 1998r., tom 4) Booch G., Rumbaugh J., Jacobson I., wyd. WNT Warszawa, UML. Przewodnik użytkownika., 2002r., tom 5) Kresse W., Fadaie K, wyd. Springer-Verlag, ISO Standards for Geographic Information, 2004r., tom
Uwagi