Projektowanie infrastruktur informacji przestrzennej

Design of Infrastructure for Spatial Information

2022L

Kod przedmiotu08S1-PIIPII
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceProjektowanie Infrastruktur Informacji Przestrzennej
Wymagania wstępneWiedza teoretyczna i praktyczna z przedmiotów wprowadzających
Opis ćwiczeńCel i sposoby realizacji IIP. Zasady przygotowywania zbiorów danych INSPIRE (przepisy prawne, zakresy zasobów). Opracowanie schematu aplikacyjnego GML dla określonej dziedziny problemowej. Praca z narzędziami wspomagającymi transformację UML-GML. Ocena jakości danych przestrzennych. Praca z sieciowymi usługami geoinformacyjnymi, opracowanie zbiorów i publikacja danych (geoportale - pojęcie, znaczenie, budowa, rola w IIP). Budowa i walidacja schematu oraz pliku XML. Opis zbiorów danych przestrzennych metadanymi (korzyści ze stosowania metadanych, zarządzanie, źródła informacji, etapy tworzenia, tworzenie profilu metadanych, cel i znaczenie metadanych, przepisy dotyczące metadanych). Interoperacyjność i harmonizacja. Proces harmonizacji zbiorów danych przestrzennych – Hale Studio. Tezaurusy - cel budowy, kategorie terminów, zawartość tezaurusa.
Opis wykładówbrak
Cel kształceniaZapoznanie studenta z przepisami prawnymi, specyfikacjami i regułami implementacyjnymi w zakresie budowy krajowych infrastruktur informacji przestrzennej oraz INSPIRE. Zapoznanie studenta z aspektami organizacyjnymi i technicznymi budowy infrastruktur informacji przestrzennej. Zapoznanie studenta z środkami formalnymi modelowania informacji geograficznej. Zapoznanie studenta z zasadami przygotowywania zbiorów danych INSPIRE.
Literatura podstawowa1) Pachelski W., Chojka A., Zwirowicz-Rutkowska A., Wstęp do budowy infrastruktur informacji przestrzennej, Wydawnictwo UWM w Olsztynie, Olsztyn, 2012 2) Parzyński Z., Chojka A., Infrastruktura Informacji Przestrzennej w UML, Wydawnictwo GEODETA, Warszawa, 2013 3) Praca zbiorowa, e-Przewodnik do Polskich Norm w dziedzinie informacji geograficznej. http://e-przewodnik.gugik.gov.pl/, GUGiK, Warszawa, 2011 4) ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE), NR 1205/2008 z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie metadanych, WE, 2018 5) ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE), NR 1089/2010 z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych, WE, 2010 6) , Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej, Dz.U. 2010 nr 76 poz. 489, 2010
Literatura uzupełniająca1) Gaździcki J., wyd. Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej, Warszawa, Internetowy leksykon geomatyczny. http://www.ptip.org.pl/, 2009r., tom 2) Gotlib D., Iwaniak A., Olszewski R., wyd. PWN, Warszawa, GIS. Obszary zastosowań, 2007r., tom 3) Kubik T., wyd. PWN, Warszawa, GIS. Rozwiązania sieciowe, 2009r., tom
Uwagi