Projektowanie i opracowanie danych z pomiarów laserowych

Designing and analysing laser measurement data

2024Z

Kod przedmiotu08S1-PIODZPL
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Mikruta S.,m Głowienko E., Fotogrametria i skaning laserowy w modelowaniu 3D, Neiko Print & Publishing, 2015
Literatura uzupełniająca
Uwagi