Podstawy przedsiębiorczości

Fundamentals of Entrepreneurship

2024Z

Kod przedmiotu08S1-PPRZED
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Piecuch T., 2010r., "Przedsiębiorczość. Podstawy Teoretyczne", wyd. Wydawnictwo C.H. Beck, 2) Duraj J., Papiernik-Wojdera M., 2010r.,"Przedsiębiorczość i Innowacyjność", wyd. Difin Centrum Doradztwa i Informacji, 3) Moczydłowska J., Pacewicz I., 2007r., "Przedsiębiorczość", wyd. Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, 4) Garbacik K., Żmiejko M., 2008r., "Czas na Przedsiębiorczość", wyd. Wydawnictwo Szkolne PWN.
Literatura uzupełniająca
Uwagi