Prawo

Law

2023Z

Kod przedmiotu08S1-PRAWO
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńbrak
Opis wykładówSystem prawa w Polsce. Zarys historii prawa.Wpływ prawa Rzymskiego na obecne normy prawne. Pojęcie, cechy i funkcje prawa. Granice prawa – ograniczenia podmiotowe i przedmiotowe. Podstawowe pojęcia prawne – norma prawna, przepis prawny, stosunek prawny. Źródła prawa, budowa tekstu prawnego. Tworzenie prawa oraz stosowanie prawa. Podstawy techniki prawodawczej. Elementy prawa administracyjnego – podstawy prawne, organy państwowe i samorządowe, kompetencje, zasady działania. Podstawy prawa rzeczowego.Księga wieczysta jako podstawa ujawniania informacji prawnych o nieruchomości a Ewidencja Gruntów i Budynków jako podstawa ujawniania informacji technicznych o nieruchomość - wprowadzenie. Prawo cywilne a prawo administracyjne. Prawo cywilne w administracji publicznej.
Cel kształceniaStudent powinien znać podstawowe pojęcia i zasady z zakresu prawa cywilnego, rzeczowego i administracyjnego, w celu prawidłowego wykonywania czynności zawodowych
Literatura podstawowa1) Gniewek E. , Kodeks Cywilny. Komentarz , C.H. Beck , 2017 2) Ignatowicz J., Stefaniuk K., Prawo rzeczowe, LexisNexis, 2012 3) Gacka-Asiewicz A, Prawo i postępowanie administracyjne w pigułce, C.H. Beck , 2015 4) Kisilowska H. (red.). , Nieruchomości. Wzory pism i umów, LexisNexis, 2010 5) Radwański Z. , Olejniczak A. , Prawo cywilne – część ogólna, C.H. Beck , 2015
Literatura uzupełniająca1) Droba M., wyd. C.H. Beck , Podstawy prawa: Prawoznawstwo. Prawo konstytucyjne. Prawo administracyjne, 2008r., tom
Uwagi