Programowanie

Programming

2023Z

Kod przedmiotu08S1-PROGR
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Michael Dawson, Python dla każdego, Helion, 2014 2) Robert C. Martin, Czysty kod. Podręcznik dobrego programisty, Helion, 2010
Literatura uzupełniająca
Uwagi