Systemy GIS

GIS systems

2023L

Kod przedmiotu08S1-SYSGIS
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceWOK, Geodezja z geomatyką, Kartografia
Wymagania wstępneUmiejętność pracy na komputerze, umiejętność edycji mapy cyfrowej, podstawy baz danych
Opis ćwiczeńIntegracja rożnych modeli danych przestrzennych w geobazach w środowisku geoinformacyjnym. Etapy tworzenia projektu w programach GIS: ArcGIS, QGIS, AutoCadMap. Dane spaghetti, a dane topologiczne. Metody łączenia danych, tworzenia relacji i nimi zarządzania. Analizy jakości i dokładności danych przestrzennych. Metody wizualizacji zbiorów 2D i 3D w tym LAS. Opracowanie zbiorów za pomocą metod statystycznych. Zastosowania GIS w analizach przestrzennych, przy tworzeniu opracowań tematycznych, wspierających procesy decyzyjne. Tylko ćwiczeni
Opis wykładówIA:Integracja rożnych modeli danych przestrzennych w geobazach w środowisku geoinformacyjnym. Etapy tworzenia projektu w programach GIS: ArcGIS, QGIS, AutoCadMap. Dane spaghetti, a dane topologiczne. Metody łączenia danych, tworzenia relacji i nimi zarządzania. Analizy jakości i dokładności danych przestrzennych. Metody wizualizacji zbiorów 2D i 3D w tym LAS. Opracowanie zbiorów za pomocą metod statystycznych. Zastosowania GIS w analizach przestrzennych, przy tworzeniu opracowań tematycznych, wspierających procesy decyzyjne. Tylko ćwiczenia
Cel kształceniaZapoznanie studenta istotą systemów GIS, do gromadzenia danych, porządkowania i przetwarzania, w przyjętych struktur danych w geobazach, eksploracja danych, przetwarzanie danych w realizacji zadań analitycznych.
Literatura podstawowa1) Longley P.A., Goodchild M., Maguire D.I., Rhind D. W., przekład Magnuszewski, , 1) Longley P.A., Goodchild M., Maguire D.I., Rhind D. W., przekład Magnuszewski, GIS. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008 2) Bielecka Elżbieta, Systemy informacji geograficznej (GIS). Teoria i zastosowania, PJWSTK, 2006 3) D. GOTLIB, A. IWANIAK, R. OLSZEWSKI,, GIS. Obszary zastosowań, , Wyd. Nauk. PWN, , 2007 4) Beata Medyńska-Gulij, Kartografia i geowizualizacja, https://ksiegarnia.pwn.pl/wydawca/Wydawnictwo-Naukowe-PWN,w,69500989, 2011 5) Jacek Malczewski, Joanna Jaroszewicz, Podstawy analiz wielokryterialnych w systemach informacji geograficznej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2019
Literatura uzupełniająca
Uwagi