Teledetekcja

Remote Sensing

2023Z

Kod przedmiotu08S1-TELEDET
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Sitek, Wprowadzenie do teledetekcji lotniczej i satelitarnej, WydawnictwoAGH, 2000 2) Sanecki, Teledetekcja - pozyskiwanie danych, , Wydawnictwo WAT, 2006 3) Kurczyński, Lotnicze i satelitarne obrazowanie Ziemi, Oficyna Wydawnicza PW, 2006
Literatura uzupełniająca
Uwagi