Wielkoskalowe opracowania kartograficzne

Large-Scale Digital Mapping

2021Z

Kod przedmiotu08S1-WOK1
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającePodstawy geodezji z geomatyką
Wymagania wstępneUmiejętność pracy na komputerze, znajomość podstawowych przekształceń algebraicznych i trygonometrycznych
Opis ćwiczeń
Opis wykładówPostawy prawne baz danych przestrzennych będących podstawą generowania mapy zasadniczej. Podstawy rozumienia, czytania, edycji, wielkoskalowych opracowań kartograficznych w obowiązującym standardzie w postaci opracowań cyfrowych rastrowych i wektorowych z wykorzystaniem różnych narzędzi informatycznych. Podstawy realizacji kartograficznych opracowań tematycznych 2D.,ĆWICZENIA:Praktyczne poznanie zasobów kartograficznych dostępnych w Geopotralu i pozyskanych z PODGiK. Edycja mapy zasadniczej z zbiorami atrybutowymi zgodnie z obowiązującymi przepisami w oparciu o dokumentacje pomiarową w różnych narzędziach informatycznych w obowiązującym standardzie. Wykonanie prostych kartograficznych opracowań tematycznych.
Cel kształceniaStudent potrafi odczytać informacje zawarte na mapie. Potrafi wykonać wielkoskalowe opracowanie kartograficzne zgodnie z obowiązującymi przepisami. Potrafi wykonać mapę w postaci numerycznej. Umie wykonać proste kartograficzne opracowanie tematyczne.
Literatura podstawowa1) Minister Administracji i Cyfryzacji, Rozporządzenie w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej, Dziennik ustaw, 2015 2) Minister Administracji i Cyfryzacji, Rozporządzenie w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT, Dziennik Ustaw, 2015 3) Ministre Rozwoju Regionalnego i Budownictwa, Rozporządzenie w sprawie ewidenci gruntów i budynków , Dziennik Ustaw, 2001
Literatura uzupełniająca1) Kowalczyk K., wyd. UWM w Olsztynie, Wybrane zagadnienia z rysunku map , 2007r., tom
UwagiWykorzystywane oprogramowanie MikroMap, C-geo.