Geodynamics

2021L

Kod przedmiotu08S2-GEODYNA
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Allen Ph. A, 2000r., "Procesy kształtujące powierzchnię Ziemi", wyd. Wyd. Nauk., 2) Andel T.H. , 1991r., "Historia Ziemi i dryft kontynentów", wyd. PWN, 3) Fowler C.M.R. , 2005r., "The solid Earth – an introduction to global geophysics", wyd. Cambridge University Press, 4) Groten E, 1980r., "Geodesy and the Earth’s gravity field – vol. II – Geodynamics and advanced methods", wyd. F. Dummlers Verlag, 5) Lisitzin E, 1974r., "Sea level changes", wyd. Elsevier, 6) Turcotte D.L., Schubert G. , 2002r., "Geodynamics", wyd. Cambridge University Press.
Literatura uzupełniająca
Uwagi