Monographic lectures

2022L

Kod przedmiotu08S2-MONOGRAPHIC
Punkty ECTS 1
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Montenbruck O., Gill E., Satellite Orbits. Models, Methods and Applications., Springer Heidelberg, 2005, s. 369
Literatura uzupełniająca
Uwagi