Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

Safety and hygiene at work

2021L

Kod przedmiotu2800SX-MK-BHP
Punkty ECTS 0,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) 1. Danuta Koradecka, 1) pod redakcją naukową prof. dr hab. med. Danuty Koradeckiej , Nauka o pracy -bezpieczeństwo, higiena, ergonomia. Pakiet edukacyjny dla uczelni wyższych, CIOP Warszawa, 2006 2) --, Ustwa z dnia 27 lipca 2005 roku z późniejszymi zmianami, Prawo o szolnictwie wyższym, --, 2005 3) --, Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach, --, 2007 , CIOP Warszawa, 2010 2) RP, USTAWA z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, MNiSW, 2018
Literatura uzupełniająca
Uwagi