Ergonomia

Ergonomics

2021L

Kod przedmiotu2800SX-MK-ERGON
Punkty ECTS 0,25
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) ., 1) TADEUSZ JULISZEWSKI, MACIEJ ZŁOWODZKI, HALSZKA OGIŃSKA, ANNA TACZALSKA , ERGONOMIA W NAUCE I SZKOLNICTWIE WYŻSZYM, t. --, Politechnika Krakowska, 2015, 2015, s. -- 2) IGNAC-NOWICKA J., Ergonomia i higiena przemysłowa. Wykłady. , t. --, Politechnika Śląska, 2017, s. -- , ., .
Literatura uzupełniająca
Uwagi