Astrodynamical foundations of geodesy

2022Z

Kod przedmiotu2808S2-AFOGang
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Montenbruck O., Gill E., Satellite Orbits. Models, Methods and Applications. , t. -, Springer Heidelberg, 2005, s. 369
Literatura uzupełniająca
Uwagi