Advanced Satellite Remote Sensing

2021L

Kod przedmiotu2808S2-ASRSang
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Warner, The SAGE Handbook of Remote Sensing, SAGE, 2009
Literatura uzupełniająca
Uwagi