Entrepreneurship and Project Management

2021L

Kod przedmiotu2808S2-EAPM
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Piecuch T., 2010r., "Przedsiębiorczość. Podstawy Teoretyczne", wyd. Wydawnictwo C.H. Beck. 2) Duraj J., Papiernik-Wojdera M., 2010r., "Przedsiębiorczość i Innowacyjność", wyd. Difin Centrum Doradztwa i Informacji. 3) Moczydłowska J., Pacewicz I., 2007r., "Przedsiębiorczość", wyd. Wydawnictwo Oświatowe FOSZE. 4) Garbacik K., Żmiejko M., 2008r., "Czas na Przedsiębiorczość", wyd. Wydawnictwo Szkolne PWN. 5) Roszkowski H., Wiatrak A.P.2006. Zarządzanie projektem: istota, procedury i ich zastosowanie przy korzystaniu ze środków UE. Wyd. SGGW, Warszawa. 6) Podręcznik – Zarządzanie Cyklem Projektu. 2004. MGiP, Biuro współpracy EUROPAID, Warszawa.
Literatura uzupełniająca
Uwagi