Foreign language laboratory

2021L

Kod przedmiotu2808S2-FLLang
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Czerw A., Durlik B., Hryniewicz M., Geo-English, AGH, 2010 2) Sawicki S, Basic Surveying Theory and Practice, Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie, 2012
Literatura uzupełniająca
Uwagi