Geospatial data integration

2022Z

Kod przedmiotu2808S2-GEOSPATIAL
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Longley P.A., Goodchild M., Maguire D.I., Rhind D. W., 1) Longley P.A., Goodchild M., Maguire D.I., Rhind D. W., Przekład pod redakcją naukową A. Magnuszewski, 2008r., "GIS. Teoria i praktyka", wyd. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2) Litwin L., Mydra G., 2005r., "Systemy Informacji Geograficznej. Zarządzanie danymi przestrzennymi w GIS, SIP, SIT, LIS", wyd. Helion, 3) Gaździcki J., "Kompendium Infrastruktury Danych Przestrzennych", wyd. www.ptip.org.pl , 4) Kubik T., 2009r., "GIS Rozwiązania sieciowe", wyd. Wydawnictwo Naukowe PWN., John Wiley & Sons, Ltd., 2011 2) Global Spatial Data Infrasturcture Association, Developing Spatial Data Infrastructures: The SDI Cookbook, GSDI, 2009 3) ESRI Training, Manuals, trainings, courses, http://training.esri.com, 2011
Literatura uzupełniająca
Uwagi