Hydrographic surveys

2022L

Kod przedmiotu2808S2-HSang
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) International Hydrographic Organization IHO, Manual on Hydrography, International Hydrographic Bureau, 2011 2) C.D. de Jong, G. Lachapelle, S. Skone, I.A. Elema, Hydrography, Delft University Press, 2002 3) US Army Corps of Engineers, Engineering and Design Hydrographic Surveying, Department of the Army, 2013 4) Popielarczyk D., Precyzyjne pomiary hydrograficzne trudnych akwenów budowli hydrotechnicznych z wykorzystaniem zintegrowanych technik GNSS, RTS, INS oraz SBES, UWM w Olsztynie, 2016, s. 185
Literatura uzupełniająca
Uwagi