Information Technology in Geomatics

2022Z

Kod przedmiotu2808S2-ITIGang
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Mathworks, 1) Mrozek B., Mrozek Z., 2006r., "Matlab i Simulink", wyd. Helion, t.1, s.325, 2) Norton P., Samuel A., 2006r., "Python. Od podstaw", wyd. Helion, t.1, s.700., Mathworks, 2013 2) Lent C. S., Learning to Program with Matlab, Wiley, 2006
Literatura uzupełniająca
Uwagi