Legal aspect of Surveying

2022Z

Kod przedmiotu2808S2-LAOS
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowaObowiązujące akty prawne z zakresu geodezji i kartografii
Literatura uzupełniająca
Uwagi