Master's thesis

2022L

Kod przedmiotu2808S2-MASTERS
Punkty ECTS 20
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Wiśniewski R., 2008r., "Wytyczne przygotowania pracy dyplomowej", wyd. WGiGP, 2) Wiśniewski R., 2008r., "Wytyczne przygotowania projektu inżynierskiego", wyd. WGiGP, 3) Boć J., 2001r., "Jak pisać pracę magisterską", wyd. Kolonia Limited, 4) Cabarelli G., Łucki Z., 1998r., "Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską", wyd. Universitas, 5) Pułło A., 2000r., "Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentów", wyd. PWN, 6) Szkutnik Z., 2007r., "Metodyka pisania pracy dyplomowej", wyd. Wydawnictwo Poznańskie.
Literatura uzupełniająca
Uwagi