Mathematics

2021L

Kod przedmiotu2808S2-MATEM-ang
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowaMc Callum, Hughes-Hallett Gleason, 2011r., "Calculus multivariable", wyd. Wiley, s.603-915.
Literatura uzupełniająca
Uwagi