Multi-sensor systems

2022L

Kod przedmiotu2808S2-MSS
Punkty ECTS 1,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Lee-Lueng Fu, Anny Cazenave, Satellite Altimetry and Earth Sciences: A Handbook of Techniques and Applications, Academic Press, 2000 2) Karczewski J., Ortyl Ł., Pasternak M., Zarys metody georadarowej, AGH, 2011 3) Grewal M. S., Weill L. R., Andrews A. P. , Global Positioning Systems, Inertial Navigation, and Integration, Hoboken, 2007 4) Longley P.A., Goodchild M., Maguire D.I., Rhind D. W., GIS. Teoria i praktyka, PWN, 2008 5) International Hydrographic Organization IHO, Manual on Hydrography C-13, International Hydrographic Bureau, 2011
Literatura uzupełniająca
Uwagi