Physical geodesy and gravimetry

2021L

Kod przedmiotu2808S2-PGAGR
Punkty ECTS 6
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Hofmann-Wellenhof B., Moritz H., Physical Geodesy, Springer-Verlag, 2005, s. 403 2) Sneeuw N., Physical Geodesy, Universitat Stuttgart, 2006, s. 137 3) Torge W., Geodesy, Walter de Gruyter, 1991, s. 416 4) Vanicek P, Krakiwsky E, Geodesy: The concepts, Elsevier, Amsterdam, 1996, s. 697
Literatura uzupełniająca
Uwagi