Measurements of deformations

2021L

Kod przedmiotu2808S2-POMIARYP-ang
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) H. Bryś, S. Przewłocki, "Geodezyjne metody pomiarów przemieszczeń budowli", 2) W. Prószyński, M. Kwaśniak, "Podstawy geodezyjnego wyznaczania przemieszczeń".
Literatura uzupełniająca
Uwagi