Satellite measurement techniques

2021L

Kod przedmiotu2808S2-SAT
Punkty ECTS 4,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Cezary Specht, 2007r., "System GPS", wyd. Pelplin, t.1, 2) B. Hofmann-Wellenhof i in., 2008r., "GNSS Global Navigation Satellite Systems", wyd. Springer, t.1.3) Misra P, Enge P., 2006, "Global Positionign System - Signals, Measurements, and Performance", wyd. Ganga-Jamuna Press, t. I, s.350
Literatura uzupełniająca
Uwagi