Satellite navigation

2022L

Kod przedmiotu2808S2-SATELLITENAV
Punkty ECTS 1,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Hofmann-Wellenhof B., Legat K., Wieser M., Navigation – principles of positioning and guidance, Springer-Verlag, Wien New York,, 2003 2) Czaplewski K., Wiśniewski Z., Nawigacja analityczna. Określanie pozycji i ocena dokładności, Bernardinum, 2017 3) Bowditch N.,, The American Practical Navigator, National Imagery and Mapping Agency USA, 2002 4) Wróbel F., Nawigacja morska. Zadania z objaśnieniami, Wydawnictwo morskie Gdańsk, 1987
Literatura uzupełniająca
Uwagi