Satellite measurement techniques

2022Z

Kod przedmiotu2808S2-SATTECHPO-ang
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Specht C., System GPS, Bernardinum, 2007 2) Misra P., Enge P., Global Positioning System - Signals, Measurements and Performance, Ganga-Jamuna Press, 2006 3) Hoffman Wellenhof, B. Lichtenegger, H. Collins, J., Global Positioning System, Theory and Practise, Springer Werlag, 2007 4) Januszewski J., Systemy satelitarne GPS Galileo i inne, PWN, 2006
Literatura uzupełniająca
Uwagi