Satellite geodesy - feld training

2022L

Kod przedmiotu2808S2-SGFTang
Punkty ECTS 1
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Gunter Seeber, Satellite Geodesy, de Gruyter, 2003 2) Misra P., Enge P., Global Positioning System, Signals, Measurements, and Performance, Ganga Jamuna Press, 2006 3) Specht C., System GPS, Pelplin, 2007
Literatura uzupełniająca
Uwagi