Advanced programming techniques

2022Z

Kod przedmiotu2808S2-TECHZAAPR-ang
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Del Sole A., Visual Studio 2010 Unleashed, SAMS, 2010 2) Halvorson M., Microsoft Visual Basic 2010 Step by Step, Microsoft Press, 2010 3) ) Sample J. T., Ioup E., Tile-Based Geospatial Information Systems, Springer, 2010
Literatura uzupełniająca
Uwagi