Unmanned Aerial Vehicle (UAV)

2022Z

Kod przedmiotu2808S2-UAV
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Sobieraj W., Aerodynamika, Wojskowa Akademia Techniczna, 2014 2) Fellenr R., Prawo i procedury lotniczne, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2015 3) Abłamowicz, Podstawy aerodynamiki i mechaniki lotu, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, 1980
Literatura uzupełniająca
Uwagi