Advanced methods of elaboration of observation

2022Z

Kod przedmiotu2808S2-ZAAMEOO-ang
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) HOFMANN-WELLENHOF, B., LICHTENEGGER, H. & COLLINS, J.,, 1998r., "GPS: Theory & Practice.", wyd. Springer-Verlag, 2) Hugentobler, U., S. Schaer, P. Fridez , 2001r., "BERNESE GPS Software Version 5.0", 3) Leick, A., 2004r., "GPS Satellite Surveying", wyd. John Wiley and Sons, Inc, 4) Teunissen, P.J.G, and Kleusberg, A., 1998r., "GPS for Geodesy", wyd. Springer — Verlag.
Literatura uzupełniająca
Uwagi