Geoinformatyka (oferta w jęz. angiel.) - studia drugiego stopnia stacjonarne

Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

1,5-roczne (3 semestry)

Magister Inżynier kierunek Geodezja i Kartografia

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: brak opisu!!!
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): brak opisu!!!

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Bezpieczeństwo i higiena pracy
0,5
Entrepreneurship and Project Management
2
Information technologies in Geomatics
2
Laboratorium z języka obcego / Foreign language laboratory
1
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Advanced Methods in Adjustment
4
III - Kierunkowe
Spatial Databases
4
IV - Specjalnościowych
Advanced surveying technologies
4
Measurments of deformations
4
Spatial Data Infrastructure
4
Zastosowania GNSS / GNSS Applications
4
VII - Inne
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Wychowanie fizyczne
1
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Advanced Satellite Remote Sensing
5
Geodynamics
2
Physical Geodesy
4
III - Kierunkowe
Advanced Geodesy
5
Geostatistics
3
IV - Specjalnościowych
Advanced course in Programming
4
Digital Mapping
2,5
GIS analysis and modelling
3,5
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Przedmiot ogólnouczelniany do wyboru
3
III - Kierunkowe
Master's thesis
20
ZAL-O
Konsultacje z opiekunem pracy dyplomowej
100
IV - Specjalnościowych
Bathymetric surveys
2
Distributed GIS
2,5
Final Project
1
Monographic lectures
1

Wykład
15
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Ochrona własności intelektualnej
0,25
ZAL
Wykład
2
SUMA
30,0