Nowoczesne gospodarowanie nieruchomościami (oferta w jęz. angiel.) - studia drugiego stopnia stacjonarne

Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

1,5-roczne (3 semestry)

Magister Inżynier kierunek Gospodarka Przestrzenna

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: brak opisu!!!
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): brak opisu!!!

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Bezpieczeństwo i higiena pracy
0,5
Entrepreneurship and Project Management
2
Information technologies in real estate management
2
Laboratory of foreign language
2
II - Podstawowe
Environmental Management and Protection
3
Real estate management and organization
2,5
Systems Theory
3
III - Kierunkowe
Regional Policy and Cities Development
3,5
Territorial Marketing
3,5
IV - Specjalnościowych
Real estate appraisal
2
Real estate cadastre
2,5
Real estate finance
2
The legal environment of real estates
1,5
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Wychowanie fizyczne
1
ZAL-O
Ćwiczenia
30
III - Kierunkowe
Master's thesis
10
Negotiations and Legislative Techniques in Spatial Economy
2
Spatial Economy in the European Union
2,5
IV - Specjalnościowych
GIS in real estate management and valuation
3
Land administration for sustainable development
2
Real Estate Development
2,5
Real estate - investment analysis
3
Real estate appraisal
3
Seminar
1
VII - Inne
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
30,5

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Przedmiot ogólnouczelniany do wyboru
3
III - Kierunkowe
Master's thesis
10
Models in spatial management
4,5
IV - Specjalnościowych
European Spatial Data Infrastructure
3
Land governance and land administration in Poland as a case study
3
Land public policy and prospects for the future
1,5
Marketing, Brokerage and Management
2
Seminar
1
Taxes and fees on real estate
1,5
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Ochrona własności intelektualnej
0,25
ZAL
Wykład
2
SUMA
30,0