Mechanika i budowa maszyn - studia pierwszego stopnia inżynierskie stacjonarne

Wydział Nauk Technicznych

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3,5-letnie (7 semestrów)

Inżynier kierunek Mechanika i Budowa Maszyn

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: brak opisu!!!
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): brak opisu!!!

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Przedmiot w ramach modułu humanistyczno-społecznego
2
ZAL-O
Wykład
30
Przedsiębiorczość
1
ZAL-O
Wykład
15
Technologia informacyjna w inżynierii
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
15
15
II - Podstawowe
Matematyka 1
7
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
45
30
III - Kierunkowe
Geometria i grafika inżynierska 1
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia projektowe
Wykład
15
30
Materiałoznawstwo i obróbka cieplna
6
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
30
Podstawy techniki i maszynoznawstwa
1
ZAL-O
Wykład
15
Technologia metali
6
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
30
Tworzywa sztuczne i kompozyty
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
15
15
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot do wyboru 1
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
15
15
II - Podstawowe
Fizyka
4
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
30
Matematyka 2
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Mechanika techniczna 1
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
15
III - Kierunkowe
Geometria i grafika inżynierska 2
2,5
ZAL-O
Ćwiczenia projektowe
30
Metrologia warsztatowa
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
15
15
Obróbka skrawaniem i obrabiarki
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
15
Przedmiot do wyboru 2
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
15
15
Technologie spajania
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
15
VII - Inne
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy II
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot ogólnouczelniany
2
II - Podstawowe
Mechanika techniczna 2
4,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Wytrzymałość materiałów 1
4,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
III - Kierunkowe
Elektrotechnika
5
ZAL-O
BRAK
EGZ
Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
15
30
30
Inżynierskie bazy danych
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
15
15
Komputerowe wspomaganie projektowania 1
3,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
15
Komputerowe wspomaganie wytwarzania 1
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
15
15
Systemy pomiarowe
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
15
15
Technologia maszyn
2,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
15
15
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy III
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wychowanie fizyczne
0
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
II - Podstawowe
Drgania mechaniczne
1,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
15
15
Metoda elementów skończonych
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
15
15
Teoria maszyn i mechanizmów
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Wytrzymałość materiałów 2
4
ZAL-O
BRAK
EGZ
Ćwiczenia
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
15
15
III - Kierunkowe
Elektronika
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
15
15
Komputerowe wspomaganie projektowania 2
1,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Komputerowy dobór materiałów
1,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
15
15
Podstawy konstrukcji maszyn 1
4
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia projektowe
Wykład
30
30
Praktyka zawodowa
6
ZAL
Praktyki
160
Termodynamika techniczna
2,5
ZAL-O
BRAK
EGZ
Ćwiczenia
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
15
15
15
VII - Inne
Ergonomia
0,25
Etykieta
0,5
Ochrona własności intelektualnej
0,25
SUMA
30,0

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy IV
2
EGZ
Ćwiczenia
30
Wychowanie fizyczne
0
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
II - Podstawowe
Mechanika płynów
4
ZAL-O
BRAK
EGZ
Ćwiczenia
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
15
15
15
III - Kierunkowe
Budowa pojazdów
4,5
ZAL-O
ZAL
ZAL
Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
15
15
30
Eksploatacja maszyn
6
ZAL-O
ZAL
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
30
15
30
Napęd i sterowanie hydrauliczne i pneumatyczne
2,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
15
15
Podstawy konstrukcji maszyn 2
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia projektowe
Wykład
30
30
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Przedmiot bloku dyplomującego 1
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
15
15
Przedmiot bloku dyplomującego 2
4
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
30
SUMA
30,0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Statystyczna eksploracja danych
2,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
III - Kierunkowe
Maszyny rolnicze i leśne
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
15
Podstawy automatyki i robotyki
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
15
15
Podstawy konstrukcji maszyn 3
4
BRAK
ZAL-O
Ćwiczenia laboratoryjne
Ćwiczenia projektowe
15
30
Podstawy mechatroniki
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
30
Silniki spalinowe
2,5
BRAK
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Ćwiczenia
Wykład
15
15
15
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Przedmiot bloku dyplomującego 3
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
15
Przedmiot bloku dyplomującego 4
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
30
Przedmiot bloku dyplomującego 5
4
ZAL-O
Ćwiczenia laboratoryjne
30
Przedmiot bloku dyplomującego 6
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
15
15
SUMA
30,0

Semestr 7

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Praca dyplomowa-projekt inżynierski
15
ZAL
Inne zajęcia
25
Przedmiot do wyboru 3
2,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
15
15
Przedmiot do wyboru 4
2
ZAL-O
Wykład
30
Seminarium dyplomowe
2,5
ZAL-O
Seminarium dyplomowe
30
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Przedmiot bloku dyplomującego 7
2,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
15
15
Przedmiot bloku dyplomującego 8
2,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
15
15
Przedmiot bloku dyplomującego 9
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
15
SUMA
30,0