Przedmiot ogólnouczelniany

2022Z

Kod przedmiotu0000-MODa
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) B. Szacka, Wprowadzenie do socjologii , Oficyna Naukowa, 2003 2) J. Szczepański, Elementarne pojęcia socjologii, PWN, 1970 3) P. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Znak, 2002 4) J.H. Turner, Socjologia. Koncepcje i ich zastosowanie, Zysk i S-ka, 1998
Literatura uzupełniająca
Uwagi