Budowa pojazdów

Vehicles construction

2023Z

Kod przedmiotu09S1O-BUDP
Punkty ECTS 4,5
Typ zajęć Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówechy konstrukcyjne pojazdu samochodowego. Podział samochodów ze względu na zastosowanie i konstrukcję. Podstawowe wiadomości dotyczące podzespołów składowych samochodu: nadwozia, silnika, sprzęgieł, przekładni, wałów i przegubów, mostów i wałów półosi, zawieszeń, układów hamulcowych i kierowniczych. Mechanika koła ogumionego. Opór toczenia, poślizg i przyczepność ogumienia. Siły i momenty obciążające koło w różnych stanach ruchu. Własności trakcyjne pojazdu kołowego, siły zewnętrzne działające na pojazd w ruchu prostoliniowym. Parametry trakcyjne silnika spalinowego. Bilans mocy pojazdu i dobór silnika, dobór przełożeń zespołów układu przeniesienia napędu. Charakterystyka trakcyjna i dynamiczna pojazdu. Rodzaje, funkcje i parametry układu napędowego. Układy napędowe mechaniczne, elektryczne, hydrauliczne i mieszane. Podstawowe cechy poszczególnych układów (zalety i wady). Koncepcja mechanicznego układu napędowego w różnego rodzaju pojazdach. Budowa i zasada sterowania. Zespoły i mechanizmy składowe i ich rozmieszczenie. Rodzaje i budowa sprzęgieł ciernych. Skrzynie biegów (manualne, półautomatyczne, automatyczne), budowa i zasada działania. Sprzęgła i przekładnie hydrokinetyczne. Przekładnie hydrostatyczne. Przekładnie typu Simpson i Ravigneaux. Przekładnie hybrydowe. Ogólna budowa i charakterystyki zawieszeń (Mc Pherson, podwójny wahacz, itp.), elementy resorujące: sprężyna śrubowa, drążki skrętne, resor. Pneumatyczne elementy resorujące (ze stałą ilością gazu, ze zmienną ilością gazu). Budowa i charakterystyki amortyzatorów (jedno-rurowy, dwu-rurowy, gazowy, amortyzator Armstronga). Układ hamulcowy pojazdu, podział hamulców (mechaniczne, hydrauliczne, pneumatyczne, elektryczne), budowa i sterowanie oraz zastosowanie. Układy kierownicze. Budowa i zasada działania przekładni kierowniczej. Mechanizm zwrotniczy układu kierowniczego. Zasada działania tylnego mechanizmu kierowniczego. Krzywoliniowy ruch pojazdu kołowego. Budowa nadwozi samochodowych. Zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa ruchu pojazdu. Opóźnienie i droga hamowania samochodu. Wpływ czynników eksploatacyjnych na kierowalność i stateczność ruchu.,ĆWICZENIA LABORATORYJNE:Identyfikacja pojazdu samochodowego i jego elementów składowych. Wyznaczanie promienia dynamicznego koła ogumionego i współczynnika oporów toczenia pojazdu. Pomiary na hamowni podwoziowej i opracowanie charakterystyki zewnętrznej źródła napędu pojazdu kołowego. Identyfikacja wybranego układu przeniesienia napędu i wyznaczanie przełożeń i ich rozpiętości oraz sporządzanie schematów kinematycznych. Wyznaczanie krzywej błędu mechanizmu zwrotniczego układu kierowniczego. Określanie sprężystości i tłumienia elementów układów zawieszeń pojazdów. Pomiary opóźnienia podczas hamowania pojazdu.,ĆWICZENIA AUDYTORYJNE:Określanie i dobór współczynników trakcyjnych samochodu oraz wyznaczanie poślizgu i współczynnika siły napędzającej koła ogumionego. Bilans mocy pojazdu i dobór źródła napędu. Analiza funkcjonowania i obliczanie parametrów hamulca bębnowego i tarczowego oraz obliczanie parametrów hamowania pojazdu. Analiza układu napędowego pojazdu jako przetwornicy prędkości obrotowej i momentu obrotowego oraz określanie przełożenia kinematycznego i dynamicznego. Wyznaczanie rozpiętości i liczby przełożeń stopniowej skrzynki przekładniowej oraz obliczanie pracy tarcia sprzęgła ciernego. Analiza funkcjonowania i obliczanie parametrów ruchowych przekładni hydrostatycznej i stopniowych przekładni typu Simpson i Ravigneaux oraz bezstopniowych CVT i IVT. Sporządzanie charakterystyki trakcyjnej i dynamicznej wybranego pojazdu samochodowego.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi