Elektronika

Electronics

2022L

Kod przedmiotu09S1O-ELEKTRON
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzająceElektrotechnika, Fizyka
Wymagania wstępnePodstawowe umiejętności z zakresu miernictwa elektrycznego i elektronicznego oraz znajomość matematyki na poziomie wymaganym do zrozumienia przedmiotu.
Opis ćwiczeń
Opis wykładówZasilanie układów elektronicznych. Budowa zasilacza: transformator, prostownik, filtracja, stabilizacja. Wzmacniacze operacyjne i ich podstawowe parametry. Idealny wzmacniacz operacyjny. Podstawowe układy z wzmacniaczem operacyjnym: wzmacniacz odwracający i nieodwracajacy fazy, wtórnik napięciowy, układ całkujący i różniczkujący, filtry aktywne. Pojęcia pasma przepustowego i zjawiska przesterowania. Algebra Boole'a. Układy cyfrowe. Synteza układów kombinacyjnych. Kodery, dekodery, transkodery, układy arytmetyczne. Projektowanie układów sekwencyjnych. Liczniki synchroniczne i asynchroniczne.,ĆWICZENIA LABORATORYJNE:ĆWICZENIA:Projektowanie zasilaczy układów elektronicznych. Identyfikacja elementów elektronicznych. Generatory sygnałów elektrycznych. Budowa układów prototypowych na płytkach stykowych. Podstawowe układy pracy wzmacniaczy operacyjnych. Filtry aktywne. Metody komputerowej symulacji układów. Układy cyfrowe. Synteza układów kombinacyjnych. Projektowanie układów sekwencyjnych. Prototypowanie z wykorzystaniem układów CPLD/FPGA.
Cel kształceniaZdobycie podstaw wiedzy o działaniu i projektowaniu układów elektronicznych.
Literatura podstawowa1) P.Górecki, Wzmacniacze operacyjne, btc, 2004 2) MM. Mano, CR. Kime, Podstawy projektowania układów logicznych i komputerów, WNT, 2007 3) A. Dobrowolski, Z. Jachna, E. Majda, M. Wierzbowski, Elektronika - ależ to bardzo proste!, btc, 2013
Literatura uzupełniająca1) J. Tyszer, G. Mrugalski, A. Pogiel, D. Czysz, wyd. btc, Technika cyfrowa. Zbiór zadań z rozwiązaniami, 2016r., tom
Uwagi