Fizyka

Physics

2021L

Kod przedmiotu09S1O-FIZYKA
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzająceMatematyka
Wymagania wstępneFizyka i matematyka w zakresie szkoły średniej
Opis ćwiczeńStudenci wykonują 7 ćwiczeń z podanego zestawu, między innymi: wyznaczają parametry ruchu drgającego tłumionego; składają drgania podłużne i poprzeczne za pomocą oscyloskopu,określają parametry fal akustycznych; wyznaczają: moment bezwładności bryły sztywnej, współczynnik pochłaniania promieniowania gamma, zmianę entropii układu, wartość kappa dla powietrza, cechują termoparę, wyznaczają współczynniki załamania ciał stałych i cieczy, rozkład natężenia promieniowania źródła w funkcji temperatury, mierzą widma absorpcji i oznaczają stężenia barwników w roztworach.
Opis wykładówOddziaływania w przyrodzie.Prawa dynamiki Newtona.Praca i energia.Siły bezwładności.Zasady zachowania.Ciążenie powszechne.Prawo powszechnej grawitacji.Dynamika bryły sztywnej;bąk symetryczny,precesja.Drgania i fale w ośrodkach sprężystych.Elementy kinetyczno-molekularnej teorii budowy materii.Podstawy termodynamiki. Elektrostatyka.Prąd elektryczny stały.Indukcja elektromagnetyczna,prądy zmienne.Drgania w obwodach elektrycznych:LC, RLC.Równania Maxwella.Optyka geometryczna.Dyspersja światła.Promieniowanie ciała doskonale czarnego. Natura falowo-korpuskularna światła - zjawiska. Oddziaływanie światła materią.Zjawiska rozpraszania,absorpcji i fluorescencji.Zasada działania lasera.Fale materii de Broglia. Zasada nieoznaczoności Heisenberga.Model atomu Bohra i Shrödingera. Stacjonarne równanie falowe. Elementy fizyki jądrowej.
Cel kształceniaPrzekazanie podstawowej wiedzy z zakresu fizyki w celu zrozumienia procesów i zjawisk fizycznych zachodzących w przyrodzie i technice. Rozwijanie samokształcenia poprzez umiejętność korzystania z różnych źródeł wiedzy. Nabycie umiejętności planowania i przeprowadzania eksperymentów fizycznych oraz opracowania wyników wykonanych pomiarów. Rozwijanie postaw służących pracy w zespole badawczym. Wyrobienie odpowiedzialności za wyniki prac zespołowych.
Literatura podstawowa1) Samuel J. Ling, Jeff, William MoebsSanny, , Fizyka dla szkół wyższych, t. 1-3, Openstax Polska, 2018 2) R. Drabent, Z.Machholc, J.Siódmiak, Z. Wieczorek, Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki, UWM, 2013 3) Siódmiak Józef, Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki dla mechaników, UWM, 1995
Literatura uzupełniająca1) D. Halliday, R. Resnick, J. Walker, wyd. PWN, Podstawy fizyki, 2003r., tom 1-3 2) skorko M., wyd. PWN, Fizyka, 1982r., tom
Uwagi