Geometria i grafika inżynierska 1

Geometry and engineering graphics 1

2021Z

Kod przedmiotu09S1O-GIGI1
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia projektowe
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówunkt na 3 rzutniach. Odwzorowanie prostej i płaszczyzny w rzutach Monge’a. Elementy przynależne, wspólne, równolegle i prostopadle. Zastosowanie obrotów, kładów i transformacji. Wielościany i bryły obrotowe; rzuty, przekroje, przebicie prostą i rozwinięcia. Przenikanie wielościanów. Aksonometria. Podstawowe zasady rysunku technicznego. Wymiarowanie w rysunku technicznym. Rysowanie i wymiarowanie połączeń rozłącznych i nierozłącznych. Mikrogeometria powierzchni części maszyn. Tolerancje geometryczne. Pasowania w budowie maszyn. Schematy mechaniczne.,ĆWICZENIA PROJEKTOWE:ĆWICZENIA: Odwzorowanie punktu i prostej na trzech rzutniach, płaszczyzny w dwóch rzutach (rzuty Monge’a). Elementy przynależne, wspólne, równolegle i prostopadle. Zastosowanie obrotów, kładów i transformacji. Wielościany: rzuty, przekroje, przebicie prostą. Aksonometria.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Miąskowski W., Wilamowska-Korsak M., Geometria wykreślna, GRYF Gdańsk, 2005 2) Lewandowski Z., Geometria wykreślna, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1981 3) Dobrzański T., Rysunek techniczny maszynowy, Naukowo Techniczne, 2014
Literatura uzupełniająca
Uwagi